Az energiafűz biomassza ellátásban betöltött szerepe Magyarországon

Dátum
2009-08-07T09:20:23Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az erdő és a fa, mint energiahordozó, az emberiség történetében mindig fontos szerepet töltött be. A jövőben is kiemelt jelentőségű lesz bár más okok miatt. Az ipari forradalom elterjedéséig az ipari felhasználáson kívül meghatározó szerepe volt még a lakossági energiaellátásban (fűtés, főzés), a közlekedésben (mozdonyok tüzelőanyaga), a kohászatban (faszén) egyaránt. A fa könnyen kezelhető és tárolható energiahordozó, energiasűrűsége megfelelő, fűtőértéke a lignocellulózok között a legnagyobb. Az ipari forradalom kiteljesedése az energiahordozók kitermelésében is jelentős változást hozott. Eleinte általánossá vált a szénbányászat, majd megjelent az energiapiacon a földgáz és a kőolaj is.

Leírás
Kulcsszavak
energianövény, faültetvény, fatermelés
Forrás