Egy új korszak küszöbén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az Európai Unió kereskedelempolitikáját vizsgáltam az Európai Unióról szóló szerződés 50.cikkének alkalmazásával összefüggésben.A dolgozatom megírására Európa szempontjából egy meglehetősen izgalmas és eseményekkel teli időszakban került sor. Az Egyesült Királyság 47 év után 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból, ezzel együtt pedig egy olyan helyzetet indukált , amelyre történelmünk során ilyen formában még nem volt precedens.Törekedtem ennek az új és eddig ismeretlen jelenség okainak feltárására, pontosabban, hogy mi vezethette a briteket arra a döntésre, amely felforgatta egész Európát, de mondhatni az egész világot. Továbbá fontosnak tartottam a lehetséges megoldások modelljeinek bemutatását , illetve az Európai Unióból való kilépés hatásainak körvonalazását.A modelleket azon szempontok alapján ismertetettem , amelyek brit nézőpontból kardinálisak ezáltal is közelebb kerülve a számunkra releváns válaszokhoz. Dolgozatom következő részében a kilépés lehetséges hatásait vizsgáltam az Egyesült Királyság valamint az Európai Unió perspektívájából. Végezetül röviden ismertettem a sarkalatos kérdések vonatkozásában a felek között újonnan létrejött sajátos együttműködési megállapodását.

Leírás
Kulcsszavak
brexit, kereskedelempolitika, Európai Unió, kilépés, megállapodás
Forrás