Eltérő trágyázási módok hatásának vizsgálata napraforgóban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A napraforgó hazánk és a világ egyik jelentős kultúrnövénye. A világ számos országában termesztenek napraforgót, amely kereslet igényét is mutatja; vetésterület szempontjából Európában Oroszország és Ukrajna kiemelkedő. Az Európai Unió országai közül Románia, Bulgária, Magyarország rendelkezik legnagyobb vetésterülettel. Míg az amerikai kontinensen Argentínában, addig az afrikai földrészen Tanzániában és Dél-Afrikában. Hazánkban alapvetően észak-magyarországi és kelet-dunántúli területeken található a napraforgó vetésterület legnagyobb része. A szántóföldi olajnövény vetésterületét az elmúlt tizenöt esztendőben dinamikus fejlődés jellemzi. A 630 ezer ha-t megközelítő vetésterületével méltán került a termesztéstechnológiai fejlesztések fókuszába.

Leírás
Kulcsszavak
Naprforgó, trágyázási mód, szerves trágya, termésmennyiség, olajtartalom
Forrás