The Examination of the Cultivation-Resulted Effects on the Soils of Turkey Oak Forests and Sessile-Oak Forests

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
While examining soil patterns from low ridges and shallow furrows of untouched forest areas we discovered some traces of antropogenic effects. We found that samples from the ridges are argillaceous, succinct, highly-bound and significantly eroded Luvisol samples with a thin layer of humus and strong acidity. By contrast, the samples of the furrows have thin layers of mould and weak acidity. HTM (a pebble, which came from other areas) and other artificial products can be found in both geological sections and they refer to the antropogenic effects and the accumulations and eroding processes resulting from ci-devant, 15-20 cm deep ploughing. Our findings give an evident proof of former cultivations and their soil status-changes in the currently forest-covered areas.
Hosszú ideje háborítatlan erdővel borított területen („Síkfőkút Projekt”) előforduló alacsony hátak és sekély barázdák talajának vizsgálata során egykori antropogén hatások nyomait fedeztük fel. A hátakon jelentős mértékben erodált, vékony humuszos rétegű, erősen savanyú kémhatású, erősen kötött, tömörödött, agyagos textúrájú Luvisolt, a barázdákban vastag humuszos rétegű, enyhén savanyú kémhatású, Phaeozemet találtunk (SWITONIAK M. et. al.,2014.). A mindkét szelvényben jelenlévő műtermékek, és HTM talajanyag (a terület alapkőzetétől eltérő, máshonnan származó kavics), egyértelmű antropogén hatás, korábbi, 15-20 cm mélységig lenyúló szántásra, és annak következtében lezajló eróziós-akkumulációs folyamatokra utal. Az általunk kimutatott egykori művelés hatására átalakult talajrétegek a jelenleg erdővel borított terület korábbi művelésének első kézzelfogható bizonyítéka.
Kulcsszavak
erosion, forest renewal, landscape changes, landscape history, cultivated soils, talajművelés, erózió, erdőfelújulás, tájváltozás, tájtörténet
Forrás
Gyűjtemények