Az előzetes döntéshozatali eljárás, különös tekintettel az acte clair doktrínára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az előzetes döntéshozatali eljárás elemzése után az Európai Unió Bírósága által kialakított acte clair tan érvényesülését vizsgálja, európai és magyar vonatkozásban egyaránt. Részletesen elemzi az intézmény (Európai Unió Bírósága) és az eljárás fejlődését a kialakulástól kezdődően egészen napjainkig. A dolgozat részletesen elemzi az esetjogot, valamint elemzi az eljárás fejlődésére vonatkozó jövőbeni kilátásokat.

Leírás
Kulcsszavak
acte clair, előzetes döntéshozatal, eu jog, EU
Forrás