Párkapcsolat, család, házasság változásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az évtizedek során végbemenő társadalmi-gazdasági változások hatására hazánk népessége átalakult. Ezek a változások azt eredményezték, hogy a család, mint társadalmi intézmény formájában, funkciójában átalakult és különböző párkapcsolati formák jelentek meg. Az idők során emelkedett a nők jelenléte a munkaerő-piacon. Megfigyelhető volt az is, hogy a magasabb végzettséget szerzett nők idővel egyre jobb foglalkozási pozícióba kerültek. A nők iskolázottsága, a munka világában való szerepvállalásuk azt eredményezte, hogy csökkent a házasságkötéseknek a száma. A házasságok csökkenésével párhuzamosan a gyermekvállalás is visszaesett. Ennek oka szintén az iskolában töltött időnek a meghosszabbodásával függhet össze. Napjainkban ugyanis, a legtöbb ember arra törekszik, hogy lehetőleg, minél magasabb iskolai végzettséget szerezzen, ez pedig azzal jár, hogy még tovább járunk az iskolába. A házasságok, gyerekek számának a visszaeséséhez az is hozzájárult, hogy az évek során megváltozott az emberek gondolkodása és a régi hagyományok veszítettek az értékükből.

Leírás
Kulcsszavak
párkapcsolat, házasság, család, gyermekvállalás
Forrás