A gyermek helyzete a polgári perben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban több pertípust is bemutattam, melyben gyermekek az eljárás szereplői, így a származási perek, az apasági vélelem megtámadhatóságát és ennek a kizártságát is, itt a nem peres eljárásról is írtam. Az anyai részről pedig, bemutattam a negatív megállapítási pert. Ezután szülői felügyelettel kapcsolatos perek következtek, ahol ismertettem a szülői felügyeleti jog megszüntetését, visszaállítását. Ismertettem a továbbiakban a szülői felügyelet gyakorlásának rendezését, itt szemléltettem ennek a pertípusnak az elveit, bírósági rendezését és a külön élő szülő feljogosítását egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlására. A következő pertípus, amit bemutattam az a gyermek elhelyezése harmadik személynél. Demonstráltam a továbbiakban a kapcsolattartási pereket, ahol ismertettem az ehhez kapcsolódó jogokat, és a jog tartalmát. Végül pedig a kiskorú gyermek tartása iránti perekkel foglalkoztam, ahol szemléltettem a tartás mértékének vagy szolgáltatás módjának módosítását, a tartási kötelezettség megszüntetését, a tartáshoz való jogot. Következő a Gyermek jogi Egyezmény, illetve az a gyermek elviteli egyezmény, aminek kapcsán bemutattam a gyermek jogellenes elvitelével kapcsolatos rendelkezéséket, továbbá a Magyarországra hozott gyermekek vissza vételével és Magyarországról jogellenesen külföldre vitt gyermekek vissza hozatalával kapcsolatos eljárások gyakorlata és perspektívái Magyarországon, azonkívül a jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek vissza vétellével kapcsolatos eljárások szabályairól is szót ejtettem a dolgozatomban. A szakdolgozatom 9. fejezete a gyermekbarát igazságszolgáltatás, ahol bemutattam a szakemberek és a gyermekek álláspontját. A tájékoztatáshoz való jogot is érintettem, aminek kapcsán szó volt arról, hogy ki, mikor, hogyan tájékoztatja a gyermeket, a gyermekbarát tájékoztatás elérhetőségéről, a gyermekek és szülők megfelelő tájékoztatása érdekében milyen támogató szolgálatok nyújtanak segítséget és arról, hogy egyetlen hivatásos kapcsolattartó támogassa a gyermeket az eljárás minden szakaszában. Végső soron szóltam a megkülönböztetés mentességről, a gyermekek mindenek felett álló érdekének elvéről, a szakemberek képzéséről, a multidiszciplináris együttműködésről. Röviden ismertettem az Európai Tanács tevékenységét a gyermekekre nézve, és nem utolsó sorban szó volt a gyermekek meghallgatásáról és ennek a körülményeiről. Az utolsó fejezetben érintettem a kiskorú, mint érdekelt részvételét a mediációs eljárásban, amelyben a közvetítői eljárást mutattam be a gyermekekkel kapcsolatosan.

Leírás
Kulcsszavak
gyermek helyzete, polgári per
Forrás