Urbanizációs hatások monitorozása florisztikai adatokkal Debrecen belvárosi és szuburbán és természetes régióiban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az urbanizáció azaz városiasodás ma a legnagyobb hatású az összes emberi tájformáló tevékenység közül. A világ népessége folyamatosan növekszik és vele együtt a városlakók aránya is. A dolgozat célja az volt, hogy az urbán grádiens mentén kijelölt városi, szuburbán és természetes élőhelyek növényállományát jellemezze gyepes és erdős területek esetében Debrecenben. A jellemzéshez fajszám adatok, életformaspektrum, flóraelemspektrum és természetességi értékek kerültek kiszámításra.

Leírás
Kulcsszavak
urbanizáció, biodiverzitás, Debrecen, természetes élőhelyek, növényállomány, erdős területek
Forrás