Az innovatív terménybiztosítás fogadtatása és lehetőségei Ausztráliában

Dátum
2010-07-07T11:06:47Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az ausztrál mezőgazdaságban jelentős szerepet tölt be búzatermesztés, továbbá a világ búzatermesztésének megközelítőleg a 4,14%-át Ausztrália állítja elő. A természeti katasztrófák, különösen az aszály, súlyos károkat okozhatnak az Ausztrál mezőgazdaságban. A károk kompenzálása hagyományos biztosítási termékekkel nem kivitelezhető tökéletesen. A mezőgazdasági biztosítási szegmensben a szélsőséges időjárási körülmények, és az állami támogatás hiánya határokat szabhat az innovációnak. Mindezek ellenére egy új innovatív biztosítási koncepció jelent meg a piacon Ausztráliában. A terméket „YieldShield” néven mutatták be, és egyedisége, hogy hozam szimulációs technológiára épül. Annak ellenére, hogy az új termék sokak érdeklődését felkeltette, a jelenlegi kereslet relatíve alacsony iránta. A diplomadolgozat legfőbb célja az innovatív mezőgazdasági biztosításban rejlő lehetőségek feltérképezése Ausztráliában. Az adatbázishoz szükséges adatok összegyűjtése kérdőíves felméréssel történt. A minta nem teljesen reprezentatív, ha az átlag ausztrál gazdára vonatkoztatjuk a kutatást, viszont fontos, releváns információval szolgál a „YieldShield” terméket piacra bocsátó biztosítónak. A kutatás azt az eredményt hozta, hogy a kereskedelmi árak és az aszály a két legjelentősebb kockázati tényező az Ausztrál gazdák körében. A vízgazdálkodás, a diverzifikáció, és a legmodernebb technológiák használata bizonyultak a legfontosabb kockázatkezelési módszereknek.

Leírás
Kulcsszavak
terménybiztosítás, kockázat
Forrás