Az vagyok, ami a testvérem nem

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Műhelymunkám témája a gyermekek születési sorrendje és ennek rajzvizsgálatokban történő megjelenése. Azt vizsgálom, hogy a gyermekek személyiségfejlődését befolyásolja-e a születés sorrendjében elfoglalt helye. A szakirodalmi áttekintést követően, a vizsgálatban igyekszem feltárni a kapcsolatot a testvérek sorában elfoglalt hely és a gyermekrajzok között. Majd a kutatást részletesen ismertetem, ahol az eredményeket rajzvizsgálati módszerekkel és statisztikailag elemzem.

Leírás
Kulcsszavak
testvérsorrend, elsőszülött, másodszülött, legkisebb, egyke, középső, mozaikcsalád, rajz, emberrajz, madárfészekrajz, önarckép
Forrás