A Vallási Türelem Útja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban egy vallási témájú tematikus út ötletét igyekeztem felvázolni. Törekedtem a római katolikus, protestáns és az ortodox felekezetek helyszíneit egyaránt belevonni, emellett a hinduizmus, buddhizmus, iszlám és a judaizmushoz kötődő egy-egy jellemzőbb épületet vagy intézményt, ami a Budapest–Közép–Dunavidék turisztikai régión belül megtalálható. A tematikus utam lényegi célja az lenne, hogy az érdeklődő minél több vallásos helyszínt megismerhessen a multikulturalizmus jegyében, ezzel is elősegítve a különböző vallások, egyben kultúrák megismerését. A cél nem az azonosulás, hanem a megértés. Megértése annak, hogy a világ milyen sokszínű, hogy mindenki tartozni szeretni valahova, hogy a különböző hitű emberek békében elférnek egymás mellett, hogy a tolerancia és a kultúra őrzése, a hit ápolása a mai napig fontos szerepet tölt be az emberek mindennapjaiban.

Leírás
Kulcsszavak
vallásturizmus, Vallás, tematikus út
Forrás