Térérzékelő képesség mérése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozat témája a térszemlélet képesség mérésére, fejlesztésére létrehozott interaktív, játékos webalkalmazás. Az alkalmazásban kétféle forgatással kapcsolatos teszttípust építettem be. Az egyik feladattípusban Vandenberg és Kuse Mental Rotations Test (MRT) tesztfeladatait adaptáltam és dolgoztam át, a másik teszttípusban saját „kulcslyuk” típusú feladatokat terveztem. A szakdolgozat témáját adó webalkalmazás backend részét a Java fejlesztők körében népszerű Spring Boot használatával készítettem el, frontend részről az Angulart választottam. A kommunikáció a frontend és a backend között egy REST API-n keresztül valósul meg. Az adatok tárolását a MongoDB dokumentum-orientált adatbázisban valósítottam meg.

Leírás
Kulcsszavak
Térszemlélet, Webalkalmazás
Forrás