A priming jelenségének hatásvizsgálata a társadalmi célú reklámok megítélésén keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat alapvetően az automatikus folyamatokkal foglalkozik. Ezen belül is a szubliminális befolyásolás történetével, kísérleteivel, valós felhasználási módozataival. Számba veszi a dolgozat az érzékelés, a szelektív figyelem, a tudatosság nélküli észlelés, a parafoveális látás, a perceptuális elhárítás és az automatikus folyamatok jellegzetességeit. Ezt követően a priming jelenségét mutatja be néhány fontos vizsgálat kapcsán, majd érinti a reklámok, társadalmi célú reklámok világát. A kísérlet pedig a priming és a társadalmi célú reklámok kísérleti személyekre gyakorolt hatását vizsgálja, kiegészülve a sokkoló társadalmi célú reklámok és az általános reklámattitűdök vizsgálatával.

Leírás
Kulcsszavak
automatikus folyamatok, priming, társadalmi célú reklámok, reklámattitűd
Forrás