A szerződés létrejöttének folyamata

Dátum
2009-09-03T07:36:03Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az első szakaszt, a létrehozás szabályait próbálom meg összefoglalni, de előtte szükségesnek tartom, hogy magát a szerződés történetét, mind az európai, mind a magyar fejlődést bemutassam, majd a szerződés fogalmát és általam fontosnak tartott szabályait vázolom. Ezt követően a szerződés létrejöttének mechanizmusáról (ajánlat), majd a szerződés létrejöttének speciális módozatairól (reálaktus, széleskörű nyilvános ajánlat elfogadásával létrejövő szerződés, versenytárgyalás, általános szerződési feltételek, előszerződés és az elektronikus szerződéskötés) fogok írni. Ezen túlmenően az új Ptk. tervezet ide kapcsolódó szabályait is lényegesnek tartom a művemhez kapcsolni. Szakdolgozatomat egy rövid összegzéssel zárom.

Leírás
Kulcsszavak
szerződés, ajánlat, szerződés kötés
Forrás