A sikeres projektmenedzser

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom központi témája a projektmenedzserek sikerességének meghatározó tényezői. A szakdolgozat során három fő kutatási kérdésre kerestem választ. Az első kutatási kérdésben azt próbáltam meghatározni, hogy milyen végzettség szükséges ahhoz, hogy egy munkavállalóból sikeres projektmenedzser válhasson? A kutatásomban résztvevők szerteágazó végzettséggel rendelkeztek, így arra a megállapításra jutottam, hogy a pozíció betöltéséhez nem feltétlenül szükséges a projektmenedzsmenttel kapcsolatos végzettség. A kutatás második központi témája a projektmenedzserek sikerességének meghatározó tényezőinek feltárása volt. A projektmenedzserek véleménye szerint sikerességük meghatározó tényezői között bizonyos készségek, a kollégákkal való optimális együttműködés kialakítása, továbbá az elégedettségükkel kapcsolatos érzések és visszajelzések szerepelnek. A kutatás harmadik részében annak a kérdésnek a megválaszolására tettem kísérletet, hogy egy női projektmenedzser lehet-e ugyanolyan sikeres, mint egy férfi kollégája? Az interjúkban elhangzottak alapján a női projektmenedzserek nem tudnak ugyanannyira sikeresek lenni, mint a férfi kollégáik, mivel a gyakorlatban ritkán valósul meg a nők magasabb pozíciókba történő előléptetése. A szakdolgozat kutatása félig strukturált interjúk formájában, hólabda technika alkalmazásával készült el. Ilyen módon 10 projektmenedzserrel készített interjú alapján készítettem el a kutatásom elemzését.

Leírás
Kulcsszavak
projekt, projektmenedzsment, projektmenedzser, siker, sikeresség, nemi különbségek, női sikeresség
Forrás