Állami szerepvállalás az induló startup vállalkozások kockázati tőke támogatásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomadolgozatom témájaként azért választottam ezt a területet, mert szerettem volna egy olyan témát feldolgozni, amely aktuális problémákat vet fel, valamint egy olyan átalakuláson megy keresztül Magyarországon, amely sok fejlettebb országban már lezajlott vagy előrehaladottabb, ezáltal önműködő mechanizmusként van jelen. Az állam kockázati tőkepiaci szerepvállalása és a magánszféra tőkéjének találkozása egy izgalmas, furcsa partnert alkotnak a kockázati tőkepiacon, amelyből mindkét félnek más érdeke származik. Az állami szerepvállalást egyértelműen gazdaságpolitikai szempontok vezénylik a kockázati tőkepiacra, amíg a magánbefektetőket a haszonszerzés, profitabilitás instruálja. A téma érdekessége az innovatív, startup vállalkozások finanszírozásában és annak kockázatviselésében rejlik, valamint az ezt övező ökoszisztéma kialakításában, melyben az állami beavatkozás is fontos szerepet játszik. Diplomadolgozatomban vizsgálom a kockázati tőkebefektetések sajátosságait, valamint a Magyarországon kialakult kultúráját és jelenlegi helyzetét, amelyet az elmúlt évek legsikeresebb állami támogatású programján keresztül illusztrálok, egy helyi, induló startup vállalkozás kockázati tőkefinanszírozása révén. Továbbá a nemzetközi viszonylatban egyik legeredményesebb program, az izraeli Yozma-program sikerforrásait, valamint ezen tényezők adaptálási lehetőségeit kutatom, amelyek átvétele fellendíthetné a magyarországi kockázati tőkepiacot és hozzájárulhatna a hazai, innovatív, fenntartható startup ökoszisztéma kialakulásához.

Leírás
Kulcsszavak
kockázati tőke, startup, állami szerepvállalás
Forrás