A frakciók szerepe az Országgyűlés működésében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Mi az a frakció, miért is lényeges ez a politikai intézmény? – tehetné fel a kérdést bárki. A szavazati joggal rendelkező állampolgárok a szavazatukkal bizalmat adnak egy képviselőcsoportnak, hogy az akaratukat képviseljék az Országgyűlésben. Megválasztásukkal közhatalmat adnak a csoport kezébe. A frakciók számára nagyon fontos, hogy milyen köntösben, milyen módon jelennek meg a polgárok számára, hiszen csak innen ismerhetik meg a programjukat. Egy tekintetet vonzó kampány, egy hatásvadász szlogen figyelmet felkeltő lehet. Minél többet mutatnak magukból, annál nagyobb bizalmat nyerhetnek el. Az állampolgárok szabadon, meggyőződésüknek megfelelően választhatják ki a számukra szimpatikus pártot. Hitelességet biztosít a polgárok számára az is, hogy a televízióból, illetve a napilapokból tudnak tájékozódni, hallhatják egy-egy képviselő felszólalását, követhetik a nyilvános üléseket. Nyomon követhetik, hogy a frakció egy-egy problémát hogyan old, vagy oldana meg, adott témában milyen álláspontot képvisel, illetve milyen törekvései vannak. Az állampolgároknak joguk négy évenként pártot váltani, amennyiben úgy gondolják a jelenlegi pártról, hogy már nem teljesítik ígéreteiket, nem a szavazók igényeit tartják szem előtt, vagy lépéseikkel ellenszenvet váltottak ki. Minden polgárnak állampolgári kötelessége szavazni és dönteni a saját jövőjéről. Elsősorban ezért is érdemes naprakésznek lennünk a közéleti kérdésekkel kapcsolatban. A dolgozatom felépítése tehát a frakciókhoz vezet, de az in medias res írói technikát mellőzve, logikus struktúra alapján állítottam össze. A kiindulási intézmény az Országgyűlés, a legfontosabb szerv. A szervezetének bemutatásával próbáltam rávilágítani, hogy mennyire összetett hivatalról van szó. A hatékony munkavégzés érdekében az évek során sokat alakult az összetételének és működésének szabályozása. Véleményem szerint az általam megfogalmazott alapvető információkat minden magyar állampolgárnak illik tudni. Rengeteg szakirodalom foglalkozik e témakörrel, igyekeztem a legfontosabb, leghangsúlyosabb blokkokat kiemelni. Az olyan nagykorú magyar állampolgár, aki nem jártas a parlamenti élet működésében, valószínűleg nem is sejti, hogy minden feltétel fennáll ahhoz, hogy országgyűlési képviselővé váljon. Érdemes tájékozottnak lennünk, hisz az évek során akár képviselői ambíció is előtörhet belőlünk.

Leírás
Kulcsszavak
frakció, képviselőcsoport
Forrás