Európai Uniós források felhasználása Magyarországon

Dátum
2007-01-10T09:20:40Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja betekintést nyújtani Magyarország közel két éves Európai Uniós tagságának eddigi eredményeibe, tapasztalataiba, amelyek segíthetik az ország hosszú távú sikerességének elérését Az EU kohéziós politikája részében fontosnak tartom egy áttekintést adni az Európai Unió kohéziós politikájáról. Melyben ismertetem a közösség regionális politikáján – kialakulása, célrendszer, alapelvei –túl a rendelkezésre álló közösségi forrásokat is. Ismertetem Magyarország és az EU kapcsolatát, elemzem, hogy hazánk mennyire volt sikeres az egyes források felhasználásában és az ebből származó következtetések vonom le. A harmadik fejezetben az előttünk álló 2007-2013-as időszak költségvetésének, alapelveit, irányvonalait, a kohéziós politika reformját és ennek nehézségeit mutatom be.

Leírás
Kulcsszavak
Támogatás, Integráció, EU, Strukturális Alapok, Regionális Politika
Forrás