Vezetői feladatok a gyermekvédelmi munka területén az "Eszterlánc" Óvodában

Dátum
2014-05-29T06:41:10Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A családpolitika, a gyermekvédelem az elmúlt időszakban folyamatos változáson ment keresztül. A társadalomban végbemenő változások miatt a gyermekek szerepe megváltozott a családon belül, a gyerekek „felértékelődtek”. A szülő kötelessége, hogy gyermeke számára a testi- lelki- értelmi- érzelmi fejlődéséhez szükséges feltételeket biztosítsa. Ha valamelyik területen a fejlődéséhez szükséges feltétel hiányzik, akkor a beszélünk hátrányos helyzetről, ha pedig valamilyen magatartás vagy körülmény akadályozza a fejlődést, akkor már veszélyeztetettségről beszélünk. A gyermekvédelem legfontosabb feladata, hogy a családokban teremtse meg a gyermeknevelés feltételeit. A család mellett az óvoda a legfontosabb színtér, mert a gyermek itt tölti napjának nagy részét. A család az óvoda legfontosabb partnere. A kölcsönös felelősség, együttműködés az alapfeltétele a hatékony nevelőmunkának. Általános és speciális gyermekvédelmi feladatokat látnak el az óvodák. Az óvodai gyermekvédelem a prevencióra helyezi a hangsúlyt. A pedagógiai eszközökkel való megelőzés mellett, hangsúlyos feladat, észlelő- jelzőrendszeri tagként, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel való együttműködés, kapcsolattartás. Az óvodában minden dolgozó kötelessége a gyermekek védelme, de mindenkinek más a feladata. Az óvodapedagógus feladata, hogy a gyermeket megismerje, segítse a beilleszkedését, felzárkóztatását, tehetséggondozását. A gyermekvédelmi felelős koordinátori feladatot lát el a gyerekek, szülők, pedagógusok és a társintézmények között. A vezető feladata, pedig a gyermekvédelemmel kapcsolatos minden feladat. A törvények ismerete mellett, a személyi- tárgyi feltételek, az egészségügyi vizsgálatok biztosítása, esélyegyenlőség megteremtése és minden, ami a gyermek jogainak biztosításához szükséges.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekvédelem, óvoda
Forrás