A mese szerepe a gyermekek fejlődésében és az óvodai nevelés során

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom központi témája a mese, és a mesének a lehetséges megjelenési formái az óvodában, amelyen belül a bábokkal és más művészeti eszközökkel is kiemelten foglalkozok. A mese hatását, lélektani úton vezetem fel, és a mese szerepét hangsúlyozom a gyermekek egészséges, kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából. Mindez a bábokkal, a bábjátékkal kapcsolatban is elmondható hiszen a lélektani hatásában rejlik ennek is a központi szerepe. A dolgozatomban megjelenik az óvodai nevelés pszichológiai jelentősége, az óvodás korú gyerekek fejlődésére gyakorolt hatása. A dolgozatomban a hipotéziseimre a választ, kutatás azon belül is interjúztatás formájában dolgozom fel. Óvodapedagógusokkal és óvodás korú gyerekek szüleivel készítettem interjúkat. Dolgozatomban saját tapasztalataimat, és általam szervezett tevékenységeket is bemutatok. Szakdolgozatom fontos eleme, hogy a mai digitalizált világ mennyire szorítja ki a gyermekek életéből a rendszeres élőszavas meseolvasást, mesemondást mely a gyerekek egészséges fejlődésének fontos eleme.

Leírás
Kulcsszavak
mese, bábjáték, gyermekpszichológia, művészeti nevelés, óvodai nevelés
Forrás