WARRANTY IN THE MIND OF CONSUMERS

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Warranty is the essential tool in consumer protection. We can presume that consumers know the most important rules of warranty regulation because everyone is affected by it. I think if the consumer has no accurate information on the warranty in this case, consumer awareness can be questioned. According to my research (sample size is 2182 persons) the respondents are convinced that an obligatory guarantee shall be due on a HUF 4,999 technical product (hairdryer). Only 19.7% of the respondents knew this was not really the case. It is striking that only 56.3% of the respondents were able to say that the mandatory legal guarantee period for a technical product (television) was 12 months. All kinds of figures appeared in the responses relating to the warranty period (6, 18, 36, 60 months). We can state that the knowledge of consumer rights is very poor in Hungary.
A jótállás alapvető eszköz a fogyasztóvédelemben, ezért joggal feltételezhető, hogy a fogyasztók a legfontosabb szabályokat ismerik, hiszen azok mindenkit érintenek. Azt gondolom, ha a fogyasztónak nincs pontos információja a jótállásról, akkor a fogyasztói tudatosság megkérdőjelezhető. Kutatásom szerint (minta nagysága 2182 fő) a megkérdezettek meg vannak győződve arról, hogy egy 4.999 Ft-os műszaki termékre (hajszárító) törvényi kötelezettség a garancia. A megkérdezetteknek csak 19,7%-a tudja, hogy ez nincs így. A megkérdezetteknek csupán az 56,3%-a tudta azt megmondani, hogy a jótállás törvényi kötelezettségének ideje egy másik műszaki termék esetén (televízió) 12 hónap. A jótállás ideje kapcsán több adat is feltűnt (6, 18, 36, 60 hónap). Megállapíthatjuk, hogy a fogyasztói jogok ismerete rendkívül gyenge Magyarországon.
Kulcsszavak
consumer protection, warranty, guarantee, marketing, fogyasztóvédelem, jótállás, garancia, marketing
Forrás
Gyűjtemények