A magyar települési önkormányzatok együttműködési rendszere, különös tekintettel a körzeti típusú feladatellátásra

Dátum
2012-03-26T12:19:23Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a magyar települési önkormányzatok feladat ellátási együttműködéseinek a bemutatása. Úgy gondolom ez a téma rendkívül aktuális manapság, hiszen 2012. január elsejétől hatályos hazánk új Alaptörvénye. Ez a törvény, valamint a hatására megszületett, illetve megszülető sarkalatos törvények nagymértékben befolyásolják, befolyásolni fogják az ország közigazgatását. Ez alól természetesen nem kivételek a települési önkormányzatok sem. Magyarországon a rendszerváltáskor az államszocialista politikai berendezkedéshez képest egy rendkívül demokratikusan és autonóm módon működő helyi igazgatási rendszer épült ki, az egy település egy önkormányzat elv hatására.

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzatok, társulások
Forrás