Az Európai Unió regionális támogatási mechanizmusa - monitoring

Dátum
2012-04-06T08:35:08Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomat az Európai Unió regionális támogatási mechanizmusának megismerése céljából írtam. Első részében a kohéziós politika kialakulását és fejlődését mutatom be. Második fejezetem a pályázatírás alapismereteit mutatja be, amely egyfajta áttekintést nyújt a harmadik fejezetemhez. A diplomamunkám utolsó részében a monitoring témakörrel foglalkozom, azon belül vizsgálom az EMIR nyújtotta előnyöket. A dolgozatom zárásaként elmondható, hogy mindezen elemzések alapján a kutatási kérdésemben feltett hipotézis beigazolódott – mely szerint Magyarország az EMIR nélkül nem lenne képes egy hatékony monitoring rendszert működtetni.

Leírás
Kulcsszavak
kohéziós politika, monitoring, pályázatírás, EMIR
Forrás