Civil szervezetek Kónyban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomat Kóny kulturális életéről írom a civil szervezetek és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkája alapján, napjainkban. Szeretnék összetett képet alkotni a kónyi civil szervezetekről, a közösségek életéről, mindennapjaikról, a jövőbeli terveikről. Valamint a civileknek otthont adó IKSZT munkáját is szeretném feltárni, továbbá érdekel, melyek a jövőbeli lehetőségek, tervek, a még kiaknázandó területek, fejlesztési lehetőségek. Lényeges, hogy kedvet ébresszünk minden korosztálynak a művelődésre, azon belül is a közösségi művelődésre, hogy a községben baráti körök, klubok alakuljanak. Fontosnak tartom, hogy Kóny fiataljainak is biztosítson a község kikapcsolódási lehetőségeket, amiket helyben vehetnek igénybe. Szeretnék belelátni Kóny kulturális életébe, hogy tudjam, milyen lehetőségek rejlenek ebben a kis faluban. Dolgozatomat nyolc nagy részre bontottam. A bevezetés után következő fejezet a kultúráról és a művelődésről szól, ahol kibontom a legfontosabb fogalmakat ebben a témában. Majd a helyi művelődés intézményeiről írok, rövid betekintéssel a művelődési házak kialakulásába, és mai szerepükbe, valamint bemutatom az IKSZT típusú intézményeket. Dolgozatom negyedik nagy fejezete a civil szervezetekről szól, ezen belül is az egyesületekről, hiszen Kónyban a legtöbb civil szervezet egyesületi formában működik. A következőkben szeretném bemutatni a kónyi IKSZT Faluházat, továbbá a kónyi civil szervezeteket. Végezetül kutatásom eredményeire vetnék fényt, amit interjús módszerrel készítettem.

Leírás
Kulcsszavak
Kóny, civil szervezet, IKSZT, közösségi művelődés, egyesület
Forrás