Társas kapcsolatok változásainak vizsgálata a 60-as évektől napjainkig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Elsődleges célom az volt, hogy a 30-as, 50-es és 70-es korosztály válaszait összehasonlítva választ kapjak majd a felmerülő kérdéseimre. Interjú alanyaimat általam meghatározott szempontok alapján választottam. Fontosnak tartottam, olyanokat megkérdezni, akik – a gyermek óvodás korában – minden esetben teljes, ép – nem elvált, újraházasodott, egyedül nevelő – családban éltek/élnek, mivel úgy gondolom, teljesen máshogy viselkedik egy olyan gyermek, ahol a családban mindkét szülő jelen van, mint az a gyermek, akit csak az egyik szülő nevel. Azt is figyelembe vettem, hogy városon, illetve falun élők is legyenek alanyaim közt, mivel úgy gondoltam, a falun élő gyermekek máshogy szocializálódnak, sokkal inkább szófogadók, mint városon nevelkedő társaik.

Leírás
Kulcsszavak
szocializáció, család
Forrás