Az otthontalansághoz vezető okok, továbblépési lehetőségek átmeneti ottonba került családok történetei tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az otthontalanság okait és a továbblépési lehetőségeket vázolja fel a jelenlegi magyarországi lakáshelyzet figyelembevétele mellett. Egy debreceni családok átmeneti otthonába élő és már onnan kiköltözött családok életének összehasonlításával és elemzésével. A dolgozat vizsgálja melyek azok a kompetenciák, amelyek szükségesek ahhoz hogy a családok sikeresen meg tudják oldani a lakáshelyzetüketés és melyek azok a szociálpedagógia feladatok amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a családgondozás során. A téma választását egy Magyarország egészét érintő társadalmi probléma indokolja, ezért elengedhetetlen országos szintű KSH adatok és más kutatások eredményeinek bemutatása is az otthontalanság kérdését illetőleg. Ebben a témában már történtek kutatások, elemzések Civil szervezetek részéről, amelyek leginkább statisztikai adatokra épültek.

Leírás
Kulcsszavak
családok átmeneti otthona, család, gyermekvédelem
Forrás