A házi segítségnyújtás rendszerének bemutatása Nyíradonyban az idősek szemszögéből

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomat a házi segítségnyújtásról és a Nyíradonyban élő idősekről írtam. Témaválasztásomat meghatározta az, hogy évek óta foglalkozom idősekkel. Ellátottainkat az itt élő idős emberek csoportja alkotja. Munkám során nap, mint nap szembesülök az őket érintő problémákkal, melyek főleg megromlott egészségi állapotukból, rossz anyagi helyzetükből és elszigeteltségükből fakad. Súlyos problémát okoz még a szociális ellátórendszer túlterheltsége és a munkaerőhiány is. Jelenleg több mint 50 fő ellátottra 5 gondozónő jut, következtetésképpen a segítőkre is nagy terhet ró és a gondozattak sem kaphatnak naponta igényeiknek és állapotuknak megfelelő gondozási időt, mely sokszor konfliktusokhoz vezet. A szolgáltatást igénybevevők létszáma a társadalom elöregedéséből kifolyólag évről-évre nő és ezzel Nyíradonyban a Központnak, mint egyedüli szociális szolgáltatást biztosító intézménynek kell megküzdenie. Mivel fő feladatom az idősek élethelyzetének jobbá tétele és igényeiknek kielégítése a gondozónők munkájának összehangolásával, ezért úgy döntöttem, hogy szakdolgozatomat is erről írom. Reményeim szerint a vizsgálat eredményei hozzájárulnak a településen élő idősek problémáinak megismeréséhez, feltárásához és a házi segítségnyújtás keretében végzett szakmai munka minőségének javulásához.

Leírás
Kulcsszavak
idősek, házi segítségnyújtás, szociális alapellátás
Forrás