A Magyar Fejlesztési Bank Rt. középtávú stratégiája és tevékenységi körei

Dátum
2007-01-11T12:40:45Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban bemutatásra kerülnek az MFB Rt. elé jelenleg és jövőben kitűzött célok, a gazdaságban jelenleg betöltött szerepe. Kitérek a 2004. májusában létrehozott, minden megyében jelen lévő képviseleti hálózat szerepére a bank működésében, annak feladataira, a gazdaság szereplőivel való együttműködésére. Röviden ismertetem a bank tevékenységi köreit, a hitelezés, a tőkefinanszírozás és a támogatásközvetítés terén elért eddigi eredményeit. Dolgozatom eredményeként megállapításra kerül, hogy mind a Magyar Fejlesztési Bank Rt., mind annak újonnan létrehozott képviseleti hálózata teljesítette a vele szemben támasztott követelményeket, illetve teljes mértékben törekszik a jövőben is teljesíteni céljait. Ennek egyik formája lehet az éppen kidolgozás alatt álló Magyar Vállalkozók Bankjává való átalakulás.

Leírás
Kulcsszavak
finanszírozás, sikeres, együttműködés, MFB Rt., képviseleti hálózat
Forrás