Az Európai régiók közötti együttműködés bemutatása egy "Jó Gyakorlaton" keresztül

Dátum
2014-04-04T06:55:37Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Barabás Éva (közszolgálati): Az európai régiók közötti együttműködés bemutatása egy „jó gyakorlaton” keresztül

Szakdolgozat összefoglalás

Szakdolgozatomban a régiók közötti együttműködések jellegét és az együttműködésük hatását vizsgáltam az Európai Unióban. Fontosnak tartottam, hogy bemutassam a Regionális Politikai támogatási eszközeit, célokat és alapokat a 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakban, mert ezek segítségével valósulhatnak meg azok a célok, melyeket az együttműködések során megfogalmaznak a partnerrégiók. A partneri kapcsolatoknak építő jellegű hatásai vannak a régiók és régiók, az országok és országok közötti együttműködések során: számos munkahely jött létre, fellendült a turizmus, lényeges innovációs folyamatok indultak be. Az együttműködések egyik fajtája a határ menti együttműködések, melyek egy speciálisabb kapcsolatot jelenthetnek a régiók között, mert ki tudják használni a régiók közelségét, szomszédos viszonyát a céljaik megvalósítása során. Ez hatékonyabb partneri kapcsolatot jelenthet, ha adottak hozzá a körülmények, mert mint kiderült, számos körülmény tudja akadályozni az együttműködést, többek között például a nem megfelelő pénzügyi források, vagy a felmerülő közigazgatási és gyakorlati problémák nehezíthetik az együttműködéseket. Az együttműködések egy bevált gyakorlata a Mini Europe projekt, mely 8 ország 8 régiója közötti együttműködést takar. A projekt a kis – és középvállalkozások segítését, a munkahelyteremtést, a nők, hátrányos helyzetűek munkavállalkozását hivatott támogatni. Kitűnő bizonyítéka ennek a „Summer Entrepreneur” program, ahol 35 diákból 16-an saját vállalkozást nyitottak a program végére, vagy a Nők Üzleti Egyesülete, amelyet a Nyugat – Görögországi régióban alapítottak. Ezek a régiók nagy hangsúlyt fektettek a tapasztalatok cseréjére, az ötletek importálására és exportálására egyik régióból a másikba, illetve segítséget nyújtottak egymásnak a célok megvalósítása során is. 2014. március 31.-én Brüsszelben jelentették be a RegioStars Díj nyerteseit, melyen jelölték a Mini Europe projektet is. Sajnos végül nem sikerült elnyernie az első helyet, de személy szerint én így is büszkén gondolok a Mini Europe-ra, hiszen igazán nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen neves díjon jelöltek egy olyan projektet, melyben egy magyar régió is érintett.

Leírás
Kulcsszavak
Régiók, Európai Unió
Forrás