Pikolinát oldalláncot tartalmazó kelátorok előállítása fémionok komplexálására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Mágneses Rezonancia képalkotás napjain egyik fontos noninvazív diagnosztikai eljárása. A kísérleti munka során két kelátort kíséreltünk meg előállítani, melyek közül a a triazadodekán-monopikolinát származékot (TADPA) tudtuk megvizsgálni pH-potenciometriával és a stabilitási állandóját, valamint pMn értékét is megadtuk. A TADPA fizikai-kémiai állandóit összevetettük az irodalomban megtalálható hasonló monopikolinát származékokkal és szerkezet stabilitási állandóra gyakorolt hatását is taglaltuk. Célul túztük ki egy rádium(II) komplexálására alkalmas triazadodekán származék előállítását is (TAD3PA), melyet alfa-terápiás célra szántunk, de vizsgálataink során nem tapasztaltunk komplexképződést egyik vizsgált fémionnal sem.

Leírás
Kulcsszavak
komplexképző, makrociklus, mangán(II), pikolinát, pitenciometria
Forrás