A kihallgatás, mint krimináltaktikai eljárás jelentősége a büntetőeljárásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom során bemutatom a kriminalisztikán belül elhelyezkedő krimináltaktikai eljárást, helyenként kitekintve a történeti előzményekre. Kitérek a kihallgatás szabályira, lényegi elemeire vonatkozó, továbbá arra, hogy mennyiben lehet törvényes és hitelt érdemlő bizonyítékként elfogadni, illetőleg figyelembe venni a büntetőeljárásban. Bemutatom az eljárásban részt vevő egyes konkrét személyek kihallgatásának a szabályait, mint a sértett, a tanú, vagy a gyanúsított. Továbbá bizonyos speciális kihallgatási eljárásokat, mint a helyszíni kihallgatás, szembesítés vagy kiskorú személyek kihallgatása.

Leírás
Kulcsszavak
kihallgatás, kriminalisztika, krimináltaktika, büntetőeljárás
Forrás