Az iskolaelhagyás és a szakképzésben eltöltött évek kitolódásának befolyásoló tényezői a tanulásban akadályozott fiataloknál, tapasztalatok a Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatban a tanulásban akadályozott szakiskolai tanulók körében vizsgáljuk, melyek azok a befolyásoló tényezők, amelyeknek következménye a korai iskolaelhagyás vagy a szakiskolai évek kitolódása. A vizsgálatban arra kerestük a válaszokat, hogy a pedagógusok, szülők rendelkeznek-e megfelelő mennyiségű információval amelyek elősegítik a fiatalok pályaválasztását. A pedagógusok megítéléséből milyen színvonalúak a pályaorientációs szolgáltatások és elérhetőek-e a tanulók számára. A szakmai gyakorlaton eltöltött idő milyensége mennyire befolyásolja a fiatalok jövőképét. A felmérés szegregált szakiskolában tanulásban akadályozott diákok körében zajlott online kérdőívvel. A beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy a pedagógusok és a szülők tájékozottsága, nagymértékben befolyásolta a fiatalok továbbtanulását. A pályaorientációs szolgáltatások korlátozottak és csak szűk réteg számára érhető el. Továbbá a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatok, hatások formálják a tanulók jövőképét.

Leírás
Kulcsszavak
tanulásban akadályozottság, pályaorientáció, szakiskola, szegregáció
Forrás