Building Intercultural Competence through Language Education

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
This paper seeks to highlight the importance of intercultural competence in language learning and teaching. All intercultural encounters incorporate communication between individuals who, rather than belonging to only one culture, belong to a diverse array of different cultures at the same time. They share some of these cultures with the people they are talking to, and some of them they do not. And some of these cultural variations and affinities will influence the way they communicate, and some of them will be totally insignificant.
A tanulmány elsősorban az interkulturális kompetencia fontosságát hangsúlyozza az idegenyelvoktatásban. Rámutat arra, hogy a megfelelő interkulturális kompetencia lehetőséget kínál a helyes döntések meghozatalához az eltérő kultúrával rendelkező egyének számára. Továbbá hangsúlyozza, hogy minden interkulturális kommunikáció alapvető követelménye a kontextusérzékeny, kultúraspecifikus tudás és a valódi humanista látásmód.
Kulcsszavak
Intercultural competence, language learning, culture, emotional and cultural intelligence, interkulturális kompetencia, nyelvtanulás, kultúra, emocionális és kulturális intelligencia
Forrás
Gyűjtemények