Miként tehetjük vonzóvá a vállalatunkat a munkavállalók számára?

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a humánerőforrás-biztosítási stratégia megvalósulását vizsgáltam a munkapiacon. Szakdolgozatom központi témája, hogy miként, milyen módszerekkel tehető vonzóvá az adott vállalat az álláskeresők számára. Továbbá milyen eszközökkel tudja a vállalat megtartani a megszerzett munkaerőt. Ennek érdekében feltártam a munkaerőpiac jelenlegi helyzetét, a humánerőforrás-biztosítás folyamatát, különös figyelmet szentelve a toborzási, kiválasztási folyamatoknak, a munkaerőmegtartás módszereinek, illetve a fluktuáció csökkentésének eszközeinek. Ezek mellett pedig kitértem a tehetségmenedzsmentre is. Mindemellett egy kérdőíves felmérés segítségével felmértem a munkavállalók álláskeresési magatartását, szokásait, továbbá munkától való elvárásaikat. A primer kutatás alapján pedig levontam a következtetéseket és javaslatokat tettem a hatékony toborzás végrehajtására és a lojális munkavállalók körének kialakítására.

Leírás
Kulcsszavak
humánerőforrás, toborzás, álláskeresés
Forrás