Fiatal felnőttek halálhoz való viszonya

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban választ keresek arra a kérdésre, hogy a fiatal felnőtt populáció tagjai milyen viszonyban vannak a halál, elmúlás gondolatával. Vizsgálatom fókuszát a 18-35 év közötti fiatalok adják, ők is három kisebb csoportra bontva korosztály szerint. Saját kérdőív segítségével vizsgálom a transzgenerációs érintettséget, valamint standard mérőeszközök segítségével a halálfélelem különböző dimenzióit és a releváns személyiségjellemzőket. Ezen értékekből kiindulva kívánok következtetéseket levonni arra irányulóan, hogy a halálfélelem, az öröklött minták és a személyiségdimenziók milyen kapcsolatot mutatnak egymással. Feltételezéseim szerint erős korreláció van az öröklött viselkedésminták és a halálfélelem mértéke között. Ezen kívül úgy vélem bizonyos személyiségjegyek hajlamosíthatnak bennünket a halálfélelem különböző aspektusaira.

Leírás
Kulcsszavak
fiatalkor, halálfélelem, thanatológia, transzgeneráció, személyiségjegyek, halál
Forrás