Esélyegyenlőség a polgári perekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az esélyegyenlőség biztosítása elengedhetetlen a polgári perekben, az állam kötelessége biztosítani mindenki számára a bírósághoz fordulás jogát. A dolgozatom áttekinti a joghoz jutást biztosító hatályos szabályozást. Vizsgálatom tárgyát képezte még a kapcsolódó uniós jog, és az új Polgári Perrendtartás tervezete.

Leírás
Kulcsszavak
költségkedvezmény, jogi segítségnyújtás
Forrás