A drogfogyasztás jellemzői Magyarországon

Dátum
2014-06-11T04:19:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Absztrakt

Hallgató neve: Fuscsics Alexandra

Tanszék: Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

Szak: Szociális munka

Képzési forma: BA

Tagozat: nappali

Szakdolgozat címe: A drogfogyasztás jellemzői Magyarországon

Kulcsszavak: függőség, kábítószer fogyasztás

Absztrakt: Szakdolgozatom témájául a drogfogyasztást választottam. Kutatásom célja az volt, hogy választ kapjak arra, hogy milyen ok vezethet rá valakit, hogy kábítószerhez nyúljon. Dolgozatomat hat nagy fejezetre osztottam. Az első két részben általánosságban beszélek a kábítószerek hatásairól, tüneteiről és hogy mik a jelei annak, hogy valaki a drogokhoz nyúlt. A második fejezetben a szerek jellemzőit mutatom be és ezen belül azt, hogy mik a fogyasztás mögött meghúzódó okok. Bemutatom néhány specifikus csoport drogfogyasztási szokásait és jellemzőit is. A negyedik fejezetben a kialakuló állapotokat veszem sorra, amiket a drogfogyasztás okoz és egy kicsit kutattam a „Drogkarrier” után is. Az ötödik fejezetben a prevencióról említek szót a hatodik fejezetben pedig Magyarország kábítószerhelyzetéről és tendenciáiról beszélek. Szakdolgozatomban tehát arra szerettem volna rájönni, hogy milyen okok vezetik rá az embereket a drogfogyasztásra. A feltételezésem az volt, hogy legnagyobb részt a család áll a háttérben. Dolgozatom végén választ kaptam kérdéseimre és arra a következtetésre jutottam, hogy nem csupán a család az egyedüli ok, hanem sok minden más is közre játszhat. Azt viszont kimerem jelenteni, hogy nagyon fontos a támogató, stabil családi háttér egy egészséges élet kialakulása érdekében. Kutatásomat szakirodalmak és internetes források segítségével végeztem.

Témavezető neve: Murányi István

Szakdolgozat készítésének éve: 2014

Leírás
Kulcsszavak
drog, család
Forrás