Szervezeti struktúra és változása a Rail Cargo Hungária Zrt.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban Európa második legjelentősebb vasúti áruvarozó társaságának a Magyarországon található leányvállalatát mutatom be.Először bemutatásra kerülnek a tagvállalatok akikkel szorosan együtt működik azt követően az általam vizsgált vállalat a Rail Cargo Hungaria Zrt. Bemutatom röviden a vasúti iparág történetét, a vasúti piac liberalizációját. Elsősorban a szervezeti struktúráját és annak a változását vizsgálom meg.Elemzem, hogy a bekövetkezett változások mennyire tekinthetőek sikeresnek vagy éppen sikertelennek.Legvégül pedig javaslatokat fogalmazok meg, hogy milyen változások fokozhatnák a hatékonyságot.

Leírás
Kulcsszavak
Szervezeti struktúra, Rail Cargo Zrt., Privatizáció
Forrás