Eredetmese, eredetmonda az óvodai nevelésben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom témája az eredetmondákkal, mesékkel kapcsolatos. Azért választottam ezt a témát, mert az óvodás korú gyermekek a legnyitottabbak a világ minden dolgára. Az óvodásokat minden foglalkoztatja és érdekli, amire az eredetmondák, eredetmesék jó választások. Hiszen abban választ kaphatnak a kérdéseikre, mint például hogyan keletkezett a Nap vagy a Hold. Ezen kívül, azért is áll hozzám közel ez a téma, mert nagyon szeretem a meséket, főleg az olyanokat, amelyek tanítanak is valamit. A témaválasztásomat befolyásolta még a 2018. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában történt változások, mivel szerepelnek benne az eredetmesék és eredetmondák, így szerettem volna közelebbről megismerni ezt a témát is.

Leírás
Kulcsszavak
eredetmese, eredetmonda, óvodai nevelés
Forrás