A helfer szindróma jelenléte a segítő szakmában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat központi témájaként a helfer szindrómát vizsgáltam a segítő szakmában.Céljaim között szerepelt, hogy feltárjam ennek a jelenségnek az előfordulását a szociális szakmában. Schmidbauer szerint a helfer szindrómában szenvedő személy tudatos szinten segítséget nyújt az arra rászoruló személyeknek, tudattalan szinten azonban a saját be nem töltött szükségleteinek a kielégítése motiválja.Schmidbauer a segítő szindrómának öt elemét azonosította, melybe beletartozik a gyerekkorban átélt nem tudatos szülői elutasítás, a szigorú és merev szuperegoval történő identifikáció, nem tudatos nárcisztikus igények, alá-és fölé rendelt kapcsolatok preferálása, és a rejtett agresszió.A szakdolgozatomban kvalitatív eljárást alkalmaztam a fenti elmélet megjelenésének feltárására. Célom az volt, hogy minél pontosabb képet kapjak a segítő szakmában dolgozók motivációjáról. Feltárjam azokat a tényezőket, amelyek hatással lehetnek hivatásuk választására, meghúzódnak a hivatásválasztás hátterében. A fókuszt a kora gyermekkori nem megfelelő szülői bánásmód hatásának és az agresszió megnyilvánulási formájának vizsgálatára helyeztem.

Leírás
Kulcsszavak
Helfer szindróma, Segítő kapcsolat, Sémák, Agresszió, Szociális dolgozók
Forrás