A Motivational Factors of Choosing BMX and Other Extreme Sports

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Extreme sports play an increasingly important role in the supply of recreational activities, as an increased consumer demand has shown a dynamic growth over the past decades. In our research, we investigated motivational factors related to leisure time and in particular BMX sport on a sample of 237 people who do extreme sports. Our results have revealed that BMX is mostly chosen by young men as a leisure time activity. The consumers of extreme sports are characterized by internal motivation, pursuit of their own boundaries, testing of novel and exciting activities and the need for doing joint activities with acquaintances and friends.
Az extrém sportok egyre nagyobb szerepet játszanak a szabadidős kínálati elemekben, hiszen a fogyasztók által megnövekedett kereslet igen dinamikus növekedést mutatott az elmúlt évtizedekben. A kutatásunkban 237 fő extrém sportot űző személy szabadidővel kapcsolatos, valamint a BMX sportoláshoz kötődő motivációit vizsgáltuk. Kutatásunk eredményéből kiderül, hogy a BMX-et leginkább a fiatal férfiak választják szabadidős tevékenységként. Az extrém sportok fogyasztóira jellemző a belső motiváció, a saját határaik feszegetése, az újszerű, élménydús tevékenységek kipróbálása, valamint az ismerősökkel, barátokkal való közös tevékenység iránti igény is.
Kulcsszavak
Forrás