A 2016. október 2-i kvótanépszavazás

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ez a diplomamunka a 2016.október 2-i kvótanépszavazás vizsgálatát tűzte ki célul. Dolgozatomban az általam feltett kérdésekre keresem a választ, mint például hogyan változtak Magyarországon a népszavazási törvények. A témaválasztásommal kapcsolatban fontosnak tartom a népszavazás fogalmának ismertetését, pozitív és negatív vélemények alapján. Magyarországon a rendszerváltás óta többször kezdeményeztek népszavazást. Dolgozatomban röviden bemutatom az 1990-től a 2008-ig megtartott népszavazásokat. Elsősorban arra a kérdésre keresem a választ, hogy mennyiben volt más a 2016-os kvótanépszavazás az eddigi népszavazásokhoz képest.

Leírás
Kulcsszavak
népszavazás, migrációs válság, betelepítési kvóta
Forrás