Palackozó üzem vizualizációjának és PLC programjának elkészítése

Dátum
2012-11-22T10:07:10Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája egy fiktív palackozó üzem vizualizációjának, valamint PLC vezérlő programjának elkészítése volt. A dolgozatban bemutatásra kerül a használt logikai vezérlő (PLC), a vizualizációs szoftver, az elkészült vizualizáció, valamint a vezérlőprogram az egyes műveletek sorrendjében.

Leírás
Kulcsszavak
PLC, vizualizáció, Siemens, Vision
Forrás