A munkahely pszichoszociális tényezőinek vizsgálata a stressz és az önegyüttérzés tükrében

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen szakdolgozat vizsgálatának fókuszában a munkahely különböző pszichoszociális tényezőinek vizsgálata áll a stressz és az önegyüttérzés konstruktumainak vonatkozásában. Szakdolgozatomban vizsgálom a munkavégzés során tapasztalt stresszorok kapcsolatát az észlelt stressz szintjével, továbbá a társas támogatást, mint védőfaktort is. Neff (2011) szerint a fejlett önegyüttérzés segít a stresszel való megküzdésben. Így célom annak feltárása is, hogy milyen kapcsolatban áll az észlelt stressz mértékével az önmagunkhoz való kedvesség, a közös emberi természet és a jelentudatosság, mint az önegyüttérzés pozitív oldala, továbbá vizsgálom a teljes önegyüttérzés kapcsolatát a stressz mértékével. A munkavégzés során tapasztalt stressz nemcsak a munkával kapcsolatos elégedettségre van negatív hatással, hanem a szubjektív jóllétre is negatívan hat, a jóllétet tehát nagyban meghatározza a pszichoszociális munkakörnyezet. Így megvizsgálom, hogy azok a munkavállalók vajon elégedettebbek-e a munkájukkal, akik kisebb mértékű stresszt tapasztalnak. A férfiak és a nők különböző kihívásokkal találkoznak a munka világában. Így másfelől célom felhívni a figyelmet a stresszorokkal szemben jelentkező nemi különbségekre is, mint a társas támogatás mértéke, a munka felett érzett kontroll szintje, a felettessel való elégedettség, vagy a munkahelyi és családi élet összeegyeztetéséből eredő konfliktusok.

Leírás
Kulcsszavak
munkapszichológia, munkahelyistressz, önegyüttérzés, pszichoszociálistényezők
Forrás