A Labtech Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése a 2007-2011 évi egyszerűsített éves beszámolók alapján

Dátum
2012-10-29T10:19:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom első fejezete a szakirodalmi áttekintést tartalmazza, melyben a választott témámhoz kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket valamint az orvostechnika ágazatot mutatom be. Fontosnak tartom a Labtech Kft. rövid bemutatását, amire a második fejezetben kerül sor. Az ezt követő fejezetekben a 2007-2011 évi egyszerűsített éves beszámolók alapján a vállalat vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése olvasható. Dolgozatom záró részeként az elvégzett elemzés alapján következtetéseket, javaslatokat fogalmazok meg, ezt követően összegzem elemzésem eredményét.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági, elemzés
Forrás