A közúti közlekedési közigazgatási bírságok és azok törvényességi felülvizsgálata

Dátum
2014-01-10T09:13:20Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a közigazgatási bírság jogintézményt mutatja be, annak kialakulását, és részletszabályait. A dolgozat első része a közigazgatási bírságok felülvizsgálatával foglalkozik. Ebben a részben részletesen bemutatásra kerül, hogy hogyan alakult ki a közigazgatási bíráskodás, valamint a határozattal kiszabott közigazgatási bírság ellen milyen jogorvoslati lehetőségeket teremtett meg a jogalkotó. Különös tekintettel a jogszabályi változásokra. A dolgozat második részében a közigazgatás bírságok kerülnek bemutatásra. Részletesen kifejtésre kerül a jogintézmény kialakulásának előzményei. Bemutatásra kerül a jogintézményt megalapozó jogszabályi háttér is. A közigazgatási bírságokon belül azon szabályszegések kerülnek megemlítésre, amelyeket gépjárművek esetén lehet kiszabni. Kizárólag csak a megállási szabályok, sebességtúllépés és a tilos jelzésen áthaladás KRESZ-szabályok megsértése esetén kiszabható közigazgatási bírságokra szorítkozik a dolgozat. Ebben a részben saját jogeseteken keresztül kerül bemutatásra, hogy milyen problémák adódnak a kialakult közigazgatási bírságolási gyakorlattal. Ugyancsak ebben a részben esik néhány szó a közigazgatási bírságolás alkotmányossági kérdéseiről is.

Leírás
Kulcsszavak
közigazgatási bírság, bírság, törvényességi felülvizsgálat, felülvizsgálat, közigazgatási per
Forrás