Szakorvosképzés Magyarországon

Dátum
2013-05-02T12:00:08Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A képzési szintek között az osztatlan képzések egyike az orvosképzés. A szakorvosképzések közül a pszichiátriai szakvizsgára előkészítő tanfolyam felmérésével foglalkozik a dolgozat. A szervezőkkel készített interjúk és a résztvevőkkel felvett kérdőívek alapján vizsgálja, hogy milyen mértékben teljesülnek a szervezők célkitűzései. Az eredmények azt igazolják, hogy a vizsgált régióban és periódusban a továbbképzés elméleti oktatása magas színvonalú, viszont a gyakorlati képzés fejlesztése szükséges.

Leírás
Kulcsszavak
orvosképzés, pszichiátria
Forrás