Vadászható apróvadfajok populációdinamikája reptéri környezetben

Dátum
2007-08-22T08:48:23Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vizsgált terület a Budapesti Ferihegyi Nemzetközi Repülőtéren élő vadászható apróvadfajok populációdinamikája. A téma mindenképpen érdekes szempontból vizsgálja az apróvad ilyen szélsőséges körülmények közötti, de „védett” azaz vadászatilag gyengén hasznosított területen való gyarapodását, létszámát és táplálkozási szokásának extremitását. Gyakorlati hasznosságát tekintve a kapott eredmények, és a levont következtetések átültethetőek vagy egy részük felhasználható lehetne az ország más vadgazdálkodási egységeinél is. Igaz, hogy a reptéri környezet speciális és félig zárt jellegű élettér, de ha jól következtetünk és meglátjuk, hogy ezen az elszeparált területen a vadállomány létszámában fellépő pozitív hatások miért történtek, akkor jó és könnyen a gyakorlatba átültethető módszereket alakíthatunk ki. A módszerek használatát a vizsgálatok során befolyásolta a környezet és a területen folyó speciális tevékenység. A reptéri környezet és az ott folyó tevékenység korlátozza a szabad területen jól bevált módszerek alkalmazását. A terület 1330 ha bekerített terület. A kerítés nem gátolja a külső populációkkal való érintkezést, ez főleg a mezei nyúl génállomány frissülését segíti. Szelekciós elhelyezkedésű a repülőtéren található apróvad állomány, mert a különböző kifutópályák és utak szinte részekre bontják a terület eltartó képességét. A vizsgálat hat irányból próbálja feltárni a tényeket. Az irányok a következők: populációs felmérés, táplálékforrás felmérés, élőhely felmérés, predátor tényező, gazdálkodási tényező, antropológiai hatás. Az irányok felkutatását személyes bejárási módszerrel végeztem, a vadlétszámra vonatkozó adatokat sem gazdálkodási egységtől sem az országos vadgazdálkodási adattárból megszerezni nem tudtam. A terület Pest megyében helyezkedik el közvetlen Budapest mellett. Magassági különbség a területen mindössze 0-50 méter között mozog. enyhe keleti, dél-keleti lanka uralja terület nagy részét. Átlagos tengerszint feletti magasság 190 méter. A területen semmilyen nemű mező vagy erdőgazdasági tevékenység nem működik. Bizonyos nemzetvédelmi és nemzetközi repülésbiztonsági körülmények nem tehetik ezt lehetővé. A szabadon maradó terület 99 %-át közepes minőségű gyep, rét borítja, de a területen folyó főtevékenység mellőzi az ezzel való gazdálkodást. E helyett évente 4-5 alkalommal repülővel kijuttatott totális gyomírtóval oldja meg a hatalmas időt igénybevevő kaszálási feladatot. A fennmaradó 1 % -ék területet apró foltokba elhelyezkedő csenderes, bokros, fás részek töltik ki. A területen vadászat épp úgy nem folyik mint vadgazdálkodás, magyarán az óriási antropológiai és kémiai zavarástól eltekintve ez a terület érintetlennek mondható. Ugyan a 70-es években 2-3 alkalommal a helybéli Ikarus vadásztársaság külön engedéllyel megvadászta a területet, de mivel az éves vadgazdálkodási tervben ennek a vadászatnak az eredménye külön nem lett kihangsúlyozva ezért a terítéken fekvő vad fajáról és létszámáról pontos adatok a vizsgálódásom során nem kerültek elő.

Leírás
Kulcsszavak
apróvadgazdálkodás, populációdinamika, vadgazdálkodás, természetvédelem
Forrás