A 19. századi Debrecen fejlesztési lehetőségei egy kereskedő szemszögéből

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban Csanak József Nyugat-Európában tett utazásainak tapasztalatait dolgozom fel, hogy hogyan látta Magyarország, azon belül is Debrecen, valamint a többi meglátogatott város viszonyait. A kereskedő élete és a városért tett szolgálata a dolgozat két fő tematikája. Csanakról szóló korabeli és későbbi cikkek, tanulmányok, könyvek mozaikszerűen írnak életéről és a közjóért tett munkájáról. A források zömmel arról tanúskodnak, hogy buzgó vággyal próbálta Debrecen városát a „Nyugat” színvonalára emelni, amit állhatatosságának és ambiciózus természetének köszönhetően némileg sikerült is elérnie. Még szépirodalmi interpretációra is hatott pályája. Jókai Mór 1872-ben megjelent regényében, Az arany emberben jónéhány vélekedés szerint róla mintázta Tímár Mihály karakterét.

Leírás
Kulcsszavak
Csanak József, Utazásai, Élete és munkássága
Forrás