Questions of organizing working hours in regard to public holidays

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The study shows the dogmatic effect of the specific legal nature of public holidays on the organization and remuneration of working time. This effect can be seen in the duality that the public holiday affects (reduces) the duration of the parties' performance on the one hand, but also affects the conditions of actual performance, mainly because working time can only be prescribed under special conditions. But this duality also determines the dogmatics of public holiday pay rules: the legislature compensates for the reduced working hours due to public holidays, on the one hand, and the “inconvenience of work” that an employee performs on public holidays, on the other.
A tanulmány azt mutatja be, hogy munkaszüneti nap sajátos jogi természete milyen dogmatikai hatással van a munkaidő megszervezésére és díjazására. Ez a hatás abban a kettősségben ragadható meg, mely szerint a munkaszüneti nap egyfelől befolyásolja (csökkenti) a felek kötelességteljesítésének tartamát, de másfelől hatással van a tényleges teljesítés feltételeire is, elsősorban azért, mert munkaszüneti napra munkaidő csak különös feltételek mellett írható elő. De ez a kettősség meghatározza a munkaszüneti nappal kapcsolatos díjazási szabályok dogmatikáját is: a jogalkotó tudniillik munkabérrel ellentételezi egyrészt a munkaszüneti nap miatt csökkenő munkaidőt, másrészt azt a „teljesítési kellemetlenséget”, amit a munkaszüneti napon történő munkavégzés jelent a munkavállaló számára.
Kulcsszavak
munkaidő, munkaidő-beosztás, pihenőidő, működési rend, munkarend, munkaszüneti nap, vasárnap, munkabér, working time, work schedule, rest period, work pattern, public holiday, Sunday, remuneration
Forrás
Gyűjtemények